Προβλέπει ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων

Αύξηση του ΑΕΠ το 2019 κατά 2% ετησίως προβλέπει το βασικό σενάριο της Εθνικής Τράπεζας, με την περαιτέρω ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,6%, υποστηριζόμενη από την εκτιμώμενη αύξηση της μέσης ωριαίας αμοιβής εργασίας κατά περίπου 2% ετησίως και την αύξηση της απασχόλησης κατά 1,3% ετησίως.

Επίσης, προβλέπεται ανάκαμψη των επενδύσεων συνολικά κατά 10,6% ετησίως, αντισταθμίζοντας την απώλεια στήριξης από τις καθαρές εξαγωγές (-0,3%). Η τελευταία συνδέεται με την αναμενόμενη επιβράδυνση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στο 3,5% ετησίως το 2019 από 8,8% το 2018, κυρίως εξαιτίας της επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης και την ισχυρότερη αύξηση των εισαγωγών στο 4,4% ετησίως το 2019 από 2,9% το 2018, λόγω ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης.

Σύμφωνα με την άνάλυση της ΕΤΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με υγιή ρυθμό 1,9% σε ετήσια βάση το 2018, από 1,4% ετησίως το 2017, με κινητήριες δυνάμεις τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες υπερέβησαν τις αρχικές εκτιμήσεις για έναν ακόμη χρόνο και την ιδιωτική κατανάλωση που παρέμεινε σε συνεπή τροχιά ανάκαμψης.

Ωστόσο, αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, η αρνητική έκπληξη ήρθε από τις επενδύσεις, που υστέρησαν σημαντικά σε σύγκριση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η ήπια επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 1,6% ετησίως το 4ο τρίμηνο από 2,1% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2018, η οποία ισοδυναμεί με οριακή τριμηνιαία μείωση της τάξης του 0,1% (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), απορρέει κατά κύριο λόγο από τη συρρίκνωση των επενδύσεων (-3,6%, εποχικά διορθωμένα στοιχεία), αλλά και από την υποχώρηση των αποθεμάτων (-0,8% του ΑΕΠ) μετά την έντονη αύξηση που σημείωσαν το 3ο τρίμηνο του 2018.

Η “άνθηση” στις εξαγωγές συνεχίζεται

Η πορεία των εξαγωγών χρήζει ειδικής μνείας, τονίζεται στην ανάλυση, καθώς όχι μόνο διατήρησαν, αλλά και αύξησαν τη δυναμική τους κατά το 2ο εξάμηνο του έτους, όταν τα σύννεφα για τη διεθνή οικονομία και ειδικά για βασικούς εμπορικούς εταίρους, άρχισαν να πυκνώνουν. Ενδεικτικά, η Ιταλία και η Τουρκία διατήρησαν τις θέσεις τους στην κορυφαία τριάδα εξαγωγικών αγορών για τα ελληνικά αγαθά, παρά την αυξημένη αστάθεια στις συγκεκριμένες οικονομίες.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε νέο ιστορικό υψηλό της τάξης του 34,1% του ΑΕΠ από 31,9% το 2017 και από 21% κατά μέσο όρο την περίοδο 2000-2009. Η ανωτέρω δυναμική υποβοηθήθηκε και από την επιβράδυνση των εισαγωγών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2018 έναντι 7,4% το 2017, ρυθμός που υποχώρησε περαιτέρω στο 2% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η επιβράδυνση στις εισαγωγές οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση υποκατηγοριών επενδύσεων με έντονο εισαγωγικό χαρακτήρα, όπως ο μεταφορικός εξοπλισμός, ενώ σε συνδυασμό με τη δυναμική των εξαγωγών οδήγησε σε συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της τάξης των 1,8 ποσοστιαίων μονάδων το 2018 έναντι μείωσης 0,4% το 2017. Η εν λόγω συνεισφορά μάλιστα, έφθασε τις 2,7 ποσοστιαίες μονάδες το 4ο τρίμηνο του 2018.

Ενδεικτικό της διαρθρωτικής ανάκαμψης των εξαγωγών είναι, ότι οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν το 2018 με ρυθμό 8,4% ετησίως (σε σταθερές τιμές), αυξανόμενες για 9ο συνεχές έτος και επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό υψηλό 18,8% του ΑΕΠ το 2018, υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου μέσου ποσοστού κατά τη δεκαετία 2000-2009, που ισοδυναμεί με αύξηση κατά 75,3% στην αξία των εξαγωγών σε σταθερές τιμές, σε σχέση με την εν λόγω δεκαετία.

Ο τουρισμός αποτέλεσε το 2ο εξαγωγικό πυλώνα, συνεισφέροντας το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης των συνολικών εσόδων από υπηρεσίες, τα οποία αυξήθηκαν στο 15,3% του ΑΕΠ το 2018 από 14,2% το 2017, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 9,3%, σε σταθερές τιμές.

Η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε αξιοσημείωτη σταθερότητα, αυξανόμενη κατά 1% ετησίως στο σύνολο του 2018 και κατά 1,1% το 4ο τρίμηνο, στηριζόμενη στη συνεπή βελτίωση της αγοράς εργασίας, το χαμηλό πληθωρισμό και τη μείωση της αβεβαιότητας. Το υψηλό ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ (σταθερά υψηλότερο του 67% ακόμη και κατά την κρίση) υποδηλώνει μεταξύ άλλων, το σημαντικό ακόμη ρόλο της παραοικονομίας στην οικονομική δραστηριότητα.

Κατώτερες των προσδοκιών οι επενδύσεις

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της Εθνικής Τράπεζας, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου εξελίχθηκαν σε αρνητικό πρωταγωνιστή το 2018, μετά από μια διετία ικανοποιητικής ανάκαμψης της τάξης του 7% ετησίως κατά μέσο όρο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συρρίκνωση από το 2012 (12% ετησίως στο σύνολο του 2018 και 27,2% το 4ο τρίμηνο). Η συνολική εικόνα των επενδύσεων συνεπώς, συνεχίζει να δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, παρόλο που η κάμψη οφείλεται στην έντονη συρρίκνωση των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό (72,5% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2018) σε σύγκριση με την έντονη αύξηση της ίδιας κατηγορίας το 4ο τρίμηνο του 2017 (93,4% σε ετήσια βάση) και την αρνητική επίδραση από τη στατιστική αναταξινόμηση στις επενδύσεις σε κατασκευές (εκτός κατοικιών) ολοκληρωμένων δημοσίων έργων, τα οποία ως ημιτελή καταγράφονταν στα αποθέματα (στο 2ο εξάμηνο του 2017).

Διορθώνοντας για την επίδραση των ανωτέρω παραγόντων, οι συνολικές επενδύσεις εκτός κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6% ετησίως το 2018 (έναντι 10,3% το 2017) και κατά 6,8% συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κατοικιών, με τις τελευταίες να αυξάνονται για πρώτη φορά από το 2007 κατά 17,4% σε ετήσια βάση.