Με βάση τα στοιχεία των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 0,8% το β΄ τρίμηνο του 2018

Αυξημένες κατά 0,8% ήταν κατά μέσο όρο οι εμπορικές τιμές των ακινήτων το β΄ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με βάση τα προσωρινά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση δε τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2018 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 0,1%, ενώ για το σύνολο του 2017 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά:

 

Η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν 0,9% για τα «νέα» ακίνητα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών και 0,7% για τα «παλαιά», δηλαδή ηλικίας άνω των 5 ετών.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε οριακή αύξηση των τιμών των «νέων» ακινήτων κατά 0,2%, ενώ οι τιμές των «παλαιών» ακινήτων παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Για το σύνολο του 2017 οι τιμές μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8% και 1,2% για τα «νέα» και τα «παλαιά» ακίνητα αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει, ότι η αύξηση των τιμών των ακινήτων το β΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν:

  • Στην Αθήνα 1,2%
  • Στη Θεσσαλονίκη 0,2%
  • Στις άλλες μεγάλες πόλεις 0,6%
  • Στις λοιπές περιοχές της χώρας 0,3%

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, κατά το α΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ακινήτων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν οριακά κατά 0,4% στην Αθήνα, ενώ οριακές μειώσεις κατεγράφησαν στη Θεσσαλονίκη (-0,3%), στις άλλες μεγάλες πόλεις (-0,1%) και στις λοιπές περιοχές της χώρας (-0,2%), σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2017.

Για το σύνολο του 2017, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2016 ήταν 1% στην Αθήνα, 1,5% στη Θεσσαλονίκη, 1,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,8% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας το β΄ τρίμηνο του 2018 οι τιμές των ακινήτων ήταν αυξημένες κατά 1% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2017.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2018 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των ακινήτων στις αστικές περιοχές ήταν οριακή κατά 0,3%, ενώ για το σύνολο του 2017 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε στο 1%.