Εφεξής καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% οι ακαθάριστες συντάξεις

Κατατέθηκε σήμερα τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που αφορά την απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και την επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος.

Με την τροπολογία, καταβάλλονται εφεξής μειωμένες σε ποσοστό 60% οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές για τα μέλη, τους προέδρους και αντιπροέδρους των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους και για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα αυτή.

Σήμερα, η καταβολή των συντάξεων αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών. Η ισχύς της εν λόγω διάταξης ξεκινά από τις 13 Μαΐου 2016.

Επίσης, διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος με την καταβολή του και σε όσους πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας.